Inteligentné osvetlenie pre školy

Vhodné pre triedy, kancelárie, sklady, výrobné haly a iné priestory

Inteligentné svietidlá s najmodernejšou LED technológiou ktoré svoj výkon prispôsobujú okolitým podmienkam a udržujú tak požadované osvetlenia na školských laviciach

Smart osvetlenie v triede - autonómne stmievanie prináša úsporu a komfort