Ušetrite až 65% energie na osvetlení s inteligentným riadením

Inteligentná regulácia, monitoring a správa osvetľovacej sústavy s najmodernejšími LED svietidlami a senzormi s bezdrôtovou mesh komunikáciou

Klimatické zmeny sú globálnym fenoménom, ktorý ovplyvňuje politické programy na medzinárodnej úrovni. Podľa smernice EÚ o energetickej efektívnosti budov potrebujú znížiť svoju spotrebu energie približne o 32,5% do roku 2030.

Energetická štúdia EÚ zistila, že až 80% z existujúcich osvetľovacích systémov v kancelárskych budovách – kde osvetlenie predstavuje až 30 % spotrebovanej energie – sú zastarané. Niektoré z nich však stále môžu byť funkčné v roku 2050. A to by zase znamenalo že ich spotreba energie by sa vôbec nezmenila.

Výmena zastaraných a neefektívnych osvetľovacích zariadení za moderné systémy na báze LED a ich kombináciou s inteligentným ovládacím zariadením môžu viesť až k 65% úsporám energie (alebo v niektorých prípadoch aj viac).

85%
Školy
výmenou za smart LED osvetlenie je možné dosiahnuť až 85% úsporu s návratnosťou <2.5 roka
80%
Kancelárie a chodby
výmenou za smart LED osvetlenie je možné dosiahnuť až 80% úsporu s návratnosťou <2.8 roka
92%
Sklady
výmenou za smart LED osvetlenie je možné dosiahnuť až 92% úsporu s návratnosťou <1.2 roka
95%
Garáže
výmenou za smart LED osvetlenie je možné dosiahnuť až 85% úsporu s návratnosťou <1.5 roka

Komplexné cloudové riešenie pre správu a monitoring osvetľovacej sústavy

Vzdialená správa a monitorovanie osvetlenia - cloud aplikácia monitorovanie energie a stavu

Tu vstupuje do hry najmodernejšie riešenie správy bezdrôtového osvetlenia, ktoré vám umožňuje efektívne kontrolovať, monitorovať a znižovať spotrebu energie vášho osvetľovacieho systému.

Inštalácia systému je mimoriadne jednoduchá, pretože nevyžaduje žiadne ďalšie káble, ale iba smart zariadenia ktoré stačí uviezť do prevádzky. Jednotlivé komponenty tvoria spoľahlivý, citlivý a inteligentný systém, ktorý poskytuje optimálne pokrytie obsadenosti a ovládanie osvetlenia presným sledovaním pohybu osôb. To znamená, že umelé svetlo je používané len tam, kde a kedy je to skutočne potrebné.

 

Systém vám umožňuje zbierať údaje zo svietidiel a senzorov do cloudu  s následnou možnosťou monitorovania spotreby a stavov a funkciou vzdialeného ovládania.

Systém môže diaľkovo ovládať všetky svietidlá a prijímať informácie a upozornenia na potrebné servisné práce.

Testovanie núdzových svietidiel vytvorí správu pre knihu požiarnej bezpečnosti a môže automaticky upovedomiť údržbu na vykonanie servisného zásahu.